TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC


 
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TẬN GỐC

Triết lý giáo dục tận gốc nhằm nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ.  Định hướng con người trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người là 7 sự giàu toàn diện: Giàu Trí tuệ, giàu Tâm thái, giàu Nhân cách, giàu Phẩm chất, giàu Năng lực, giàu Thể chất, giàu Vật chất.

Mang đến cho con người nguồn năng lượng của sự An vui, Bao dung, Trân trọng – biết ơn

Giúp cho con người có cuộc sống trở nên đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, nhẹ nhàng hơn.

 

CHÂN DUNG CỦA TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TẬN GỐC

TRÍ TUỆ HỌC GIẢ

TÂM THÁI AN VUI

NHÂN CÁCH KIỆN TOÀN

PHẨM CHẤT ƯU TÚ

NĂNG LỰC XUẤT CHÚNG

THÂN HÌNH NGƯỜI MẪU

SỨC KHỎE NGƯỜI SẮT

QUẢNG BÁ SIÊU PHÀM

GIAO TIẾP THÔNG THÁI

LUẬT SẮT BẢN THÂN

TẦM NHÌN THẤU SUỐT

THẤU HIỂU NHÂN SINH

BÁC ÁI LĨNH CHÚNG

ĐỨC HÀNH THIÊN HẠ

LỤC LỘC ĐẠI THUẬN

LÀM NGƯỜI THÀNH CÔNG

 

9 DẠNG NGƯỜI CẦN NHẬN DẠNG, THU HÚT, ĐỐI ĐÃI, TRỞ THÀNH TRONG TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TẬN GỐC

CAO NHÂN

QUÝ NHÂN

NHÂN MẠCH

THẦN TÀI

NHÂN TÀI

MINH SƯ

THẦY (CÔ)

CHUYÊN GIA

THIỆN TRI THỨC

 

THẤM NHUẦN TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TẬN GỐC GIÚP CHO CON NGƯỜI TRỞ NÊN

TRÍ TUỆ HƠN

THÔNG THÁI HƠN

KHÔN NGOAN HƠN

UYÊN BÁC HƠN

 

4 LĨNH VỰC CẦN LÀM CHỦ TRONG TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TẬN GỐC

NỘI TÂM

SỨC KHOẺ

MỐI QUAN HỆ

TÀI CHÍNH

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẤU SUỐT TRONG TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TẬN GỐC

 

THẤU SUỐT NHÂN – DUYÊN – QUẢ

THẤU SUỐT NHÂN SINH

THẤU SUỐT 15 KHÁI NIỆM NGUỒN CỦA MỌI KHÍA CẠNH CUỘC SỐNG:

 

QUY LUẬT

NGUYÊN LÝ

CHÌA KHOÁ

CÔNG THỨC

PHƯƠNG PHÁP

NGUYÊN TẮC

CÔNG CỤ - PHƯƠNG TIỆN

MÔI TRƯỜNG

QUAN NIỆM

TÂM THÁI

NĂNG LỰC

NGHI THỨC – NGHI LỄ

HỆ QUY CHIẾU

KHÁI NIỆM NGUỒN

MẬT MÃ

Nói đơn giản hơn là cho con Thấu suốt Nhân - Duyên - Quả và Thấu suốt Nhân sinh.


# WIT 

# CongDongHanhPhucNhận xét

Kiến thức nội tâm

BỨC TRANH ĐẸP NHẤT LÀ NHÌN THÁY RÕ TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH.

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

GIÀU TOÀN DIỆN

TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI