NGƯỜI GIÀU NHÂN CÁCH

NGƯỜI GIÀU NHÂN CÁCH

Nhân cách là 1 trong 4 giá trị Phi vật chất của một con người, ba giá trị phi vật chất còn lại là Trí tuệ, Tâm thái, Phẩm chất.

Giá trị vật chất của một người có thể nhìn thấy, cảm thấy, cảm nhận và nhận biết bên ngoài gồm có Năng lực, Thể chất và Vật chất.Nhân cách của một người là tập hợp những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm. Được biểu hiện thông qua hình ảnh tâm trí và giá trị (bao hàm vật chất, phi vật chất) của người đó đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội.

NGƯỜI GIÀU NHÂN CÁCH: Là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm biểu hiện thông qua sự VUI VẺ, NIỀM TIN, HY VỌNG, TRÍ TUỆ, YÊU THƯƠNG, BAO DUNG, TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN, KHIÊM TỐN, CHÂN THẬT đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó.

Một con người mà làm được 9 yếu tố trên thì người đó có Nhân cách kiện toàn (hay Giàu nhân cách), là người MANG LẠI cho người khác sự: VUI VẺ, NIỀM TIN, HY VỌNG, TRÍ TUỆ, YÊU THƯƠNG, BAO DUNG, TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN, KHIÊM TỐN, CHÂN THẬT.

Nhân hiệu của một người được hiểu đơn giản là hình ảnh của người đó chứa đựng trong tâm trí người khác, được quyết định bởi cảm nhận, cảm xúc của những người trực tiếp hoặc gián tiếp tương tác.

Người có nhân hiệu là người lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp trong tâm trí bản thân, của gia đình, của tổ chức, của xã hội. Hình ảnh tâm trí đó giúp bản thân họ dễ dàng mượn sức mối quan hệ xã hội để đạt được mục đích mong muốn.

NHÂN CÁCH VUI VẺ

VUI VẺ là biểu hiện vật chất của Khoái lạc và An vui

Vui vẻ do Khoái lạc: Là một trạng thái hài lòng nội tâm khi thỏa mãn tham tưởng về Tài, về Sắc, về Danh, về Thực, về Thùy.

Vui vẻ do An vui: Là trạng thái nhận thức nội tâm khi nhận được sự chân thật nơi chính mình.

Người không vui vẻ do chưa đạt khoái lạc có 2 điều dẫn đến:

1. Người luôn không hài lòng với những gì mình sở hữu (do thiếu sự trân trọng biết ơn với những gì mình sở hữu).

2. Là KHÔNG RÕ MONG MUỐN của bản thân (về TÀI, về SẮC, về DANH, về THỰC, về THÙY)

 Người ko VUI VẺ do CHƯA AN VUI là người chưa tách được TÂM và CẢNH; hay nói cách khác là người khi NGHE và THẤY bị dính mắc vào TÁNH và TÌNH của họ.

          Định nghĩa: Người mang lại vui vẻ cho người khác :

+ Là người giúp người khác rõ mong muốn của họ.

+ Là người giúp người khác thỏa mãn Tham & Tưởng về Tài - Sắc - Danh - Thực - Thùy.

+ Là người giúp người khác nhận được Sự Chân thật nơi chính họ.

NHÂN CÁCH HI VỌNG

Hi vọng: Là trạng thái thỏa mãn cái Tham, cái Tưởng của Nội tâm về điều mà tâm trí muốn hướng đến.

Người mất đi hy vọng có hai điều dẫn đến:

+ Một là không rõ Đích đến của bản thân.
+ Hai là không thấy hoặc không tối ưu hóa được Công cụ - Phương tiện để đạt được điều họ mong muốn.

Định nghĩa: Người mang lại Hy vọng cho người khác.

+ Là người giúp người khác làm rõ Đích đến của họ.

+ Là người giúp người khác nhận ra hoặc tối ưu hóa Công cụ - Phương tiện để đạt được điều họ mong muốn.

NHÂN CÁCH NIỀM TIN

NIỀM TIN: Là trạng thái cảm nhận nội tâm rằng bản thân đã đủ đầy Nguồn lực, hay chưa đủ đầy Nguồn lực, để sở hữu điều mà tâm trí hướng đến.

Người có niềm tin tích cực là người có trạng thái cảm nhận nội tâm rằng bản thân đã đủ đầy nguồn lực để sở hữu điều mà tâm trí hướng đến.

Người có niềm tin tiêu cực là người có trạng thái cảm nhận nội tâm rằng bản thân chưa đủ đầy nguồn lực để sở hữu điều mà tâm trí hướng đến.

Định nghĩa:  Người mang lại niềm tin Tích cực cho người khác là người giúp người khác nhận ra họ đã Đủ đầy NGUỒN LỰC để sở hữu điều mà tâm trí hướng đến. 

NHÂN CÁCH YÊU THƯƠNG

YÊU BẢN THÂN

THÔNG TIN HOÁ: Người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy về nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội nhu cầu được quý trọng, nhu cầu được thể hiện mình và nhu cầu cho đi.

NĂNG LƯỢNG HOÁ: Là một trạng thái mong muốn kết nối, gắn bó, sở hữu của nội tâm đối với chủ thể được yêu thương.

VẬT CHẤT HOÁ: yêu thương là tôn trọng, chia sẻ, liêm chính, bao dung.

 

LẮNG NGHE BẢN THÂN:

THÔNG TIN HOÁ: lắng nghe bản thân là hành động nhận thức các trạng thái, các quá trình chuyển hoá thô và vi tế diễn ra bên trong bản thân.

NĂNG LƯỢNG HOÁ: Lắng nghe bản thân là trạng thái nhận thức rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầm trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh, rằng bản thân cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống.

VẬT CHẤT HOÁ: Lắng nghe bản thân là quan sát được trạng thái rung động của sự chân thật nơi chính mình, 16 tánh, tình, thân tứ đại.

 

KẾT NỐI BẢN THÂN

THÔNG TIN HOÁ: kết nối bản thân là cảm nhận, cảm thụ được sự hiện hữu các quá trình chuyển hoá vi tế trong bản thân.

NĂNG LƯỢNG HOÁ: quan sát được trạng thái rung động của sự chân thật nơi chính mình, 16 tánh, tình, thân tứ đại.

VẬT CHẤT HOÁ: kết nối bản thân là có khả năng biết đang nghe, có khả năng biết đang thấy, có khả năng biết đang nói, có khả năng biết đang biết.

 

GẮN BÓ BẢN THÂN

THÔNG TIN HOÁ: có cảm giác vui vẻ, an toàn, tin tưởng, muốn ở cùng chính mình thường xuyên.

NĂNG LƯỢNG HOÁ: cảm nhận đủ đầy thường trực khi ở bên cạnh bản thân (an vui về bản thân, bao dung bản thân, trân trọng – biết ơn bản thân).

VẬT CHẤT HOÁ: người bạn đồng hành trọn đời của bản thân.

 

SỞ HỮU BẢN THÂN

THÔNG TIN HOÁ: có quyền và có năng lực chủ động chi phối đối với chính mình và cuộc sống của mình.

NĂNG LƯỢNG HOÁ: chủ động về tham, tưởng của mình đối với bản thân mình và cuộc sống của mình và chịu trách nhiệm về tham, tưởng đó.

VẬT CHẤT HOÁ: Có quyền và có trách nhiệm

1.    Thấu hiểu bản thân và cội nguồn cuộc sống của bản thân.

2.    Định đoạt số phận bản thân về mặt pháp lý và thực tế.

3.    Chủ động chọn lựa cách đối đãi với bản thân và chọn lựa cách bản thân đối đãi với thế giới và chịu trách nhiệm với chọn lựa đó.

4.    Khai thác bản thân và hưởng lợi từ chính bản thân.

 

SỰ ĐỦ ĐẦY

THÔNG TIN HOÁ: là trạng thái nhận thức và cảm xúc nội tâm không dính mắc vào các nhu cầu hay mong muốn.

NĂNG LƯỢNG HOÁ: an vui với vạn vật, bao dung vạn vật, trân trọng – biết ơn vạn vật.

VẬT CHẤT HOÁ: thu hút những điều mong muốn.

TÔN TRỌNG BẢN THÂN

THÔNG TIN: Tôn Trọng bản thân là trạng thái nhận thức ở hành vi ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ của một người nhằm hướng đến tạo cảm xúc tích cực cho đối tượng cần giao tiếp là bản thân trong quá trình tương tác với chính mình.

NĂNG LƯỢNG: Tôn trọng bản thân là tâm niệm bản thân là quan trọng nhất khi giao tiếp với bản thân, an vui khi ở bên cạnh bản thân.

VẬT CHẤT: quan tâm chấp nhận và thấu hiểu Tham Tưởng về Tài, về Sắc, về Danh, về Thực, về Thuỳ của bản thân.

 LIÊM CHÍNH NỘI TÂM

THÔNG TIN: Liêm chính nội tâm với bản thân là khái niệm chỉ sự thống nhất của trạng thái nhận thức, trạng thái cảm xúc bên trong nội tâm với hành vi ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong giao tiếp và tương tác đối với bản thân.

 NĂNG LƯỢNG: Bao dung đối với trạng thái nhận thức nội tâm và trạng thái cảm xúc của bản thân.

VẬT CHẤT: Lắng nghe, nhận diện, chấp nhận những trạng thái nhận thức và trạng thái cảm xúc của bản thân, thấu hiểu những Tham Tưởng về Tài Sắc Danh Thực Thuỳ của bản thân do Tổng Nghiệp quyết định nên không phán xét đúng - sai, tốt - xấu, nên - không nên.

# WiT 

# CongDongHanhPhuc.vnNhận xét

Kiến thức nội tâm

BỨC TRANH ĐẸP NHẤT LÀ NHÌN THÁY RÕ TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH.

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

GIÀU TOÀN DIỆN

TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI