NGƯỜI GIÀU TRÍ TUỆNGƯỜI GIÀU TRÍ TUỆ 

Trí tuệ là 1 trong 4 giá trị Phi vật chất của một con người, ba giá trị phi vật chất còn lại là Tâm thái, Nhân cách, Phẩm chất.

Giá trị vật chất của một người có thể nhìn thấy, cảm thấy, cảm nhận và nhận biết bên ngoài gồm có Năng lực, Thể chất và Vật chất.

Định nghĩa

Người giàu trí tuệ là người mà trạng thái nhận thức nội tâm vượt trên vấn nạn phát sinh.

+ Người có trí tuệ tầng bậc 1: là người có trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt được đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên không nên đối với sự vật, sự việc, hiện tượng con người và hoàn cảnh.

+ Người có trí tuệ tầng bậc 2: là người có trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc đến từ phía chính họ, đến từ hạt mầm tâm trí của bản thân họ không đến từ chính nó.

Người có trí tuệ tầng bậc 2 là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài mà nhận thức rất rõ là cần sự thay đổi từ phía bên trong nội tâm. Là người có tâm niệm mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ, thay đổi bản thân bắt đầu cho hạnh phúc.

+ Người có trí tuệ tầng bậc 3: 

Là người có trạng thái nhận thức nội tâm mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người có tính KHÔNG. 

Là người luôn cảm nhận con người, hay sự vật, sự việc, hoàn cảnh, hiện tượng bản chất không có vấn đề. 

Là người luôn sống được với thực tại, là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. 

Là người luôn biết mình đang nghe, luôn biết mình đang thấy, luôn biết mình đang nói và luôn biết mình đang biết. Là người có được trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm.

+ Người có trí tuệ tầng bậc 4: 

Là người có trạng thái nhận thức nội tâm tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại. 

Là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ. 

Là người có tần sóng điện từ có thể tiếp cận với nền văn minh không gian.

Là người khai mở được trí tuệ vô sư trí.

Có 2 loại trí tuệ: Hữu sư trí (huân tập trong quá khứ được thầy cô dạy) và Vô sư trí (vượt ngoài huân tập, phân 2 loại: tổng nghiệp nhiều đời, văn minh không gian).

+ Người có trí tuệ tầng bậc 5: 

Là người có trạng thái nhận thức nội tâm không bị rào cản bởi không gian và thời gian. 

Là người có trạng thái trùm khắp của nội tâm.

Là người mở được toàn diện ngũ nhãn: Nhục nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn. 

# WIT

# CongDongHanhPhuc

Nhận xét

Kiến thức nội tâm

BÍ QUYẾT THU HÚT MỐI QUAN HỆ CHẤT LƯỢNG

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI

TRƯƠNG LAM SƠN, NGƯỜI ĐAM MÊ CÁI ĐẸP

VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT ĐỜI NGƯỜI LÀ GÌ?

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

VƯỢT LÊN NỔI SỢ HÃI BẢN THÂN ĐỂ THÀNH CÔNG

TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG