ĐỊNH VỊ BẢN THÂN LÀ 9 TRONG 1 DẠNG NGƯỜI

 


Khi chúng ta ĐỊNH VỊ bản thân Giàu toàn diện ( Giàu Trí tuệ, Giàu Tâm thái, Giàu Nhân cách, Giàu Phẩm chất, Giàu Năng lực, Giàu Thể chất và Giàu Vật chất), trở thành 9:1 Dạng người mình mong muốn trở thành và 4 trong 1 Người thầy Nội tâm, Sức khỏe, Mối quan hệ xã hội và Tài chính thì hôm nay chia sẻ với anh chị Khái niệm về 9 Dạng người mà trong đời chúng ta có nhân duyên gặp mặt. 

Nếu chúng ta có mong muốn tột cùng là biết nhận dạng, đối đãi, thu hút và trở thành 9 : 1 Dạng người thì con người mình NGON không thể hình dung - phát triển Nhân hiệu vượt trội trong xã hội và có cơ hội tạo lập giá trị cho đời.

CAO NHÂN

- Cao Nhân là người cho chúng ta một Quan niệm, một Bài học hay một Hiểu biết mà từ đó Nhận thức của chúng ta đứng trên Vấn nạn phát sinh.

- Thu hút: Trân trọng - Biết ơn Tri thức mình nhận được, mạnh mẽ chia sẻ Bài học hay Giá trị bản thân nhận được cho nhiều người.

- Đối đãi: TRI PHÚC - TRỌNG PHÚC - TẠO PHÚC

- Trở thành CAO NHÂN:

+ Về Khái niệm & Hệ quy chiếu cần thấu suốt: Công thức cội nguồn cuộc sống, Cấu trúc con người, Tam giác hiện thực, Câu chuyện Tính không của cây bút, sỹ thân & định thân.

+ Về Nhận thức Nội tâm: NÂNG TẦM NHẬN THỨC LÊN TẦNG 3 TRỞ LÊN.

+ Tạo bối cảnh tiếp xúc và thân thiết với nhiều người không thấy vấn đề với con người, sức khoẻ, công việc, tài chính.

+ Cần bồi dưỡng TRÍ TUỆ, TÂM THÁI 

 

QUÝ NHÂN

- QUÝ NHÂN là người giúp chúng ta một khía cạnh hay một giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Có Đại quý nhân (giúp mọi phương diện trong cuộc sống), trung quý nhân (một phần lớn trong cuộc sống), tiểu quý nhân (một phần nhỏ cuộc sống).

- Thu hút: TRƯỞNG THÀNH HƠN NGƯỜI (có sự khác biệt cách biệt về sự trưởng thành trong quan niệm, quan hệ xã hội, chuyên môn so với người cùng lứa tuổi).

- Đối đãi: TRI ÂN - TRỌNG ÂN - BÁO ÂN

- Trở thành QUÝ NHÂN:

+ Về khái niệm và hệ quy chiếu cần thấu suốt là: CÔNG ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC.

+ Về nhận thức nội tâm: con người chính là trọng điểm để giúp bản thân thực hiện mọi ước mơ cuộc đời.

+ Con người không là con đường cũng là cây cầu.

+ Phẩm chất cần bồi dưỡng: NHÂN - LỄ - NGHĨA - TRÍ - TÍN 

 

NHÂN MẠCH

"- NHÂN MẠCH là người có vai trò trọng điểm trong mối quan hệ xã hội của họ, là người sở hữu mạng lưới mối quan hệ xã hội uy tín-chất lượng, NHÂN MẠCH là người tiếng nói có trọng lượng.

- Thu hút: Thói quen kết nối và cho người khác mượn sức Mối Quan hệ Xã hội của mình.

- Đối đãi: BIẾT TRƯỚC BIẾT SAU QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH CỦA NHÂN MẠCH.

- Trở thành NHÂN MẠCH:

+ Về Khái niệm và Hệ quy chiếu cần thấu suốt: Con người là vốn, trí tuệ ưu tú, giá trị thực (công thức a^n=? a là người, n là thời gian), Nhân-Duyên-Quả.

+ Nhận thức Nội tâm: Giúp người khác đạt ước nguyện cuộc đời giúp chúng ta nâng cao cảnh giới cuộc sống.

+ Bồi dưỡng Phẩm chất NHÂN - LỄ - NGHĨA - TRÍ - TÍN" 

 

THẦN TÀI

"- THẦN TÀI là người mà khi có sự hiện diện của họ giúp chúng ta bội tăng những gì chúng ta mong muốn.

- Thu hút: Trân trọng-biết ơn sự hiện diện của con người

- Đối đãi: LÀ TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN SỰ HIỆN DIỆN CỦA HỌ.

- Trở thành THẦN TÀI: về khái niệm và hệ quy chiếu cần thấu suốt: phước báu. Nhận thức nội tâm: luôn tin tưởng bản thân mang lại điều tốt đẹp, thuận lợi, hanh thông. Bồi dưỡng tâm thái trân trọng biết ơn, bao dung, an vui" 

 

NHÂN TÀI

"- NHÂN TÀI là người gánh vác khía cạnh nào đó trong cuộc sống của chúng ta.

- Thu hút: Ước mơ rõ ràng và đủ lớn. Trở thành con người mà tận cùng sự trưởng thành của con người.

Cách đối đãi: BỒI DƯỠNG TRÍ TUỆ - TÂM THÁI - PHẨM CHẤT - NHÂN CÁCH - NĂNG LỰC - VẬT CHẤT - THỂ CHẤT giúp họ thực hiện hoá ước mơ.

Trở thành NHÂN TÀI: về khái niệm và hệ quy chiếu cần thấu suốt: cộng sinh (con cua và sợi dây). Nhận thức nội tâm: có cống hiến gánh vác mới trưởng thành. Bồi dưỡng tâm thái, phẩm chất ưu tú (Nhân-lễ-Nghĩa-Trí-Tín)" 

 

MINH SƯ

"- MINH SƯ là người có ước mơ bao trùm ước mơ của chúng ta.

- Là người có trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, năng lực hay cảnh giới cuộc sống khác biệt cách biệt mà chúng ta muốn hướng đến. Đồng thời nhận lời bồi dưỡng và đồng hành cùng chúng ta.

- Cách đối đãi: GÁNH VÁC CÁC SỨ MỆNH VÀ ĐỒNG HÀNH THỰC HIỆN ƯỚC MƠ CÙNG MINH SƯ.

- Trở thành MINH SƯ:

+ Về khái niệm và hệ quy chiếu cần thấu suốt: 7 cảnh giới cuộc sống, giàu toàn diện, quảng bá & chuyển hiện thực.

+ Nhận thức nội tâm: Mọi việc bắt đầu bằng kết quả. Bồi dưỡng Trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, thể chất." 

# WiT

# CongDongHanhPhuc.vn
Nhận xét

Kiến thức nội tâm

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

GIÀU TOÀN DIỆN

NGƯỜI GIÀU THỂ CHẤT

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI

NGƯỜI GIÀU VẬT CHẤT

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI