MẬT MÃ 69 - CHÌA KHOÁ CUỘC ĐỜI


 MẬT MÃ 69 - CHÌA KHOÁ CUỘC ĐỜI 

6 CHỮ VÀNG TRONG HÀNH ĐỘNG

- ĐƠN GIẢN MÀ LÀM 
(Việc phức tạp làm đơn giản bạn là chuyên gia)
- VUI VẺ MÀ LÀM
- TIN TƯỞNG MÀ LÀM
- NHẸ NHÀNG MÀ LÀM
- THƯỜNG XUYÊN MÀ LÀM
(Việc đơn giản thường xuyên làm bạn là người trong ngành)
- DỤNG TÂM MÀ LÀM
(Việc thường xuyên dụng tâm làm bạn là người đắc thắng)

9 CHỮ VÀNG TRONG HÔN NHÂN 

- TÌNH YÊU, TÌNH DỤC, TÀI CHÍNH
- ĐỒNG NGÔN, ĐỒNG THUẬN, ĐỒNG HÀNH
- ĐỒNG TẦN SỐ, ĐỒNG KHÁI NIỆM NGUỒN, ĐỒNG HÌNH ẢNH TÂM TRÍ.

Trí tuệ thôi chưa đủ, Nhân cách trí tuệ mới NGON kkk
Trân trọng Biết ơn tri thức và Biết ơn Thầy.
# Cộng Đồng Hạnh Phúc

Nhận xét

Kiến thức nội tâm

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI

NGƯỜI GIÀU VẬT CHẤT

NGƯỜI GIÀU THỂ CHẤT

NGƯỜI GIÀU NĂNG LỰC

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

GIÀU TOÀN DIỆN

9 CHỮ VÀNG KIẾN TẠO HÔN NHÂN HẠNH PHÚC