KIẾN TẠO KHÁI NIỆM NGUỒN CÓ LỢI - ĐỔI ĐỜI NHƯ Ý #3. Góc nhìn ĐẠO LÝ

KIẾN TẠO KHÁI NIỆM NGUỒN CÓ LỢI -> ĐỔI ĐỜI NHƯ Ý.

Thì ra NGƯỜI THÀNH CÔNG khác với người thất bại ở góc thông tin. Đó là Biết - Tin - Hiểu hay còn gọi là Khái niệm nguồn có lợi liên quan đến các khía cạch Tài chính, Mối quan hệ, Sức khỏe và Nội tâm.

Ví dụ Vàng khác Chì thông qua biểu hiện vật chất như màu sắc khác nhau hay ngưỡng nóng chảy khác nhau. Đó là do Năng lượng của Vàng và Chì khác nhau (Nhà khoa học dùng máy đo năng lượng dò tìm khoáng sản trong lòng đất để biết có kim loại gì). Nhưng Năng lượng của Vàng hay Chì được quyết định bởi Cấu trúc phân tử hay còn gọi là Thông tin chứa đựng bên trong. 

Nhà khoa học chứng minh cho Nhân loại là Vạn vật có thể hoán đổi cho nhau ví như Chì đổi thành Vàng sau khi họ thay đổi cấu trúc phân tử thông tin của Chì bằng thông tin của Vàng từ đó quyết định Năng lượng của chì thành của vàng và biểu hiện vật chất của chì là Vàng.

Nếu chúng ta có tư duy được như vậy, có nghĩa là thay đổi góc Thông tin có lợi hay còn gọi là KHÁI NIỆM NGUỒN CÓ LỢI từ Biết - Tin - Hiểu trong từng khía cạch cuộc sống thì đổi đời như ý muốn.

Nói đến đây chúng ta có nhiều hy vọng phải không anh em.

Rất có thể trở thành Người thành công, Người khỏe mạnh, Người đủ đầy vật chất, Người có Hôn nhân hạnh phúc,…Một cuộc đời An vui Thanh tịnh nơi tâm hồn.

NÊN là chúng ta có rõ “Mong muốn của mình” để thay đổi hay không mà thôi.

Ví dụ Người Bất hạnh sẽ trở nên Hạnh phúc nếu trong con người chúng ta Biết như thế nào về Hạnh phúc, Tin như thế nào về Hạnh phúc và Hiểu như thế nào về Hạnh phúc hay còn gọi là Khái niệm nguồn về Hạnh phúc sẽ quyết định (Tâm thái An vui, Bao dung và Trân trọng biết ơn) nguồn Năng lượng đó và quyết định Hiện thực cuộc sống của chúng ta.

Quảng bá những gì mình mong muốn làm và hiện thực hóa những gì mình quảng bá.

“Làm những gì mình nói

Nói những gì mình suy nghĩ

Suy nghĩ những gì mình mong muốn.”

HÀNH ĐỘNG để hiện thực hóa Mong muốn của mình.

# CongDongHanhPhuc

NguyenHoangPhong.com


Ví dụ về Khái Niệm Nguồn về Tài Chính.


Nhận xét

Kiến thức nội tâm

VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT ĐỜI NGƯỜI LÀ GÌ?

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI

TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

BỨC TRANH ĐẸP NHẤT LÀ NHÌN THÁY RÕ TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH.