Images

NGÀY HỘI GIAO THƯƠNG


Ngày hội giao thương 27.3.2019 do CLB 2030 tổ chức nhân kỷ niệm 17 năm thành lập.
Chúng tôi đã ký nhiều Hợp đồng hợp tác giá trị lớn với D'Furni, Usofa, Charfas, Eclipse,...
0 nhận xét: