SỰ HỌC

"Hãy dám ước mơ lớn hơn khả năng mình nghĩ và biết đầu tư những gì còn thiếu để biến nó thành hiện thực". HPG
Chụp cùng Ban giám hiệu nhà trường PACE

Chụp cùng lớp CEO 17I
Chụp cùng Thầy Đoàn Đình Hoàng


Nhận xét

Kiến thức nội tâm

BỨC TRANH ĐẸP NHẤT LÀ NHÌN THÁY RÕ TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH.

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

GIÀU TOÀN DIỆN

TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI