Images

SỰ HỌC

"Hãy dám ước mơ lớn hơn khả năng mình nghĩ và biết đầu tư những gì còn thiếu để biến nó thành hiện thực". HPG
Chụp cùng Ban giám hiệu nhà trường PACE

Chụp cùng lớp CEO 17I
Chụp cùng Thầy Đoàn Đình Hoàng
Chụp với cô bạn thời Đại học khi cả hai cùng tốt nghiệp CEO

0 nhận xét: