GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH


Tình yêu dành cho con
Với con trẻ - hãy dành thời gian lớn cùng tuổi thơ của con, trải nghiệm cùng con hoặc chúng ta không có cơ hội lần 2 trong đời.
Làm bạn với con, ôm hôn khi có thể, tạo dựng mối quan hệ đặc biệt cha con.
Đầu tư giáo dục tốt nhất có thể với khả năng tài chính và chia sẻ cùng con phương cách hoạch định cuộc đời.
Động viên và truyền cảm hứng giúp con tự tin và năng lượng tích cực.
Hoàn thiện năng lực làm cha: Cố gắng và cam kết đối xứ với con công bằng - Vị tha và thấu hiếu lỗi lầm của con; kiên nhẫn hướng dẫn thay vì cấm đoán, bắt nạt vì không theo ý mình.
Nhận xét

Kiến thức nội tâm

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

NGƯỜI GIÀU NĂNG LỰC

NGƯỜI GIÀU PHẨM CHẤT

NGƯỜI GIÀU VẬT CHẤT

GIÀU TOÀN DIỆN

NGƯỜI GIÀU NHÂN CÁCH

NGƯỜI GIÀU THỂ CHẤT