CHU DU THẾ GIỚI - Quảng Nam Đà Nẵng

Du lịch muôn nơi, đó là sự đam mê cháy bỏng của tôi.

Có thể nói, vì đam mê được đi đây đó khám phá vùng miền, danh lanh thắng cảnh, gặp gỡ mọi người mọi vùng miền, văn hóa, ẩm thực đã thôi thúc mình chọn nghề Sales, kinh doanh  như ngày nay.

Với hơn 17 năm kinh nghiệm, chu du và khám phám hơn 70% vùng miền Việt Nam từ nông thôn đến thành thị. Wow, I love my LIFE.


Nhận xét

Kiến thức nội tâm

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

GIÀU TOÀN DIỆN

NGƯỜI GIÀU THỂ CHẤT

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI

NGƯỜI GIÀU VẬT CHẤT

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI