Images

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI - I LOVE MY LIFE

Du lịch muôn nơi, đó là sự đam mê cháy bỏng của tôi.

Có thể nói, vì đam mê được đi đây đó khám phá vùng miền, danh lanh thắng cảnh, gặp gỡ mọi người mọi vùng miền, văn hóa, ẩm thực đã thôi thúc mình chọn nghề Sales, kinh doanh  như ngày nay.

Với hơn 17 năm kinh nghiệm, chu du và khám phám hơn 70% vùng miền Việt Nam từ nông thôn đến thành thị. Wow, I love my LIFE.


0 nhận xét: