Images

GÓC GIA ĐÌNH

Sui gia có dịp uống cafe nhân lễ Quốc khánh 2.9..2013 sau 10 năm.


Từ trái sang: Má vợ, Má mình, Ba vợ và Ba mình đó.Con trai của mình.0 nhận xét: