TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG


 GIÁ TRỊ BẢN THÂN ĐỊNH GIÁ BAO NHIÊU?

Ai sinh ra trên đời đều mưu cầu hạnh phúc. Một cuộc đời hạnh phúc viên mãn khi chúng ta có đủ nhận thức, cân bằng và làm lớn các khía cạch chính:

1. Nội tâm an vui hạnh phúc;

2. Sức khỏe tốt ( dẽo dai, thăng bằng, tốc độ, sức mạnh, sức bền;

3. Mối quan hệ hòa hợp (đồng ngôn, đồng thuận, đồng hành);

4. Tài chính đủ đầy.

Tiền là công cụ, phương tiện giúp cho con người nâng cao Chất lượng cuộc sống về Tinh thần, Sức khỏe và Mối quan hệ; Tiền là công cụ giúp chúng ta tạo lập giá trị cuộc sống.

Tiền tác động lớn đến Nội tâm, Mối quan hệ và Sức khỏe. Tuy nhiên, một người có nhận thức đúng về tiền sẽ giúp tư duy và hành vi thay đổi các khía cạnh Nội tâm, Sức khỏe và Mối quan hệ. Chỉ có chúng ta làm chủ bản thân, không để tiền chi phối và dẫn dắt. 

Ví dụ, khi biết đủ là đủ thì chúng ta giữ nguồn năng lượng tích cực - tinh thần lạc quan vui vẻ và biết học hỏi phát triển năng lực bản thân, có phương pháp tạo nhiều tiền hơn sau này. Phát triển mối quan hệ chất lượng trong chính gia đình là nền tản, mối quan hệ xã hội từ quý mến, tin tưởng và thân thiết để đồng hành, hợp tác. Đặc biệt, giữ cho sức khỏe đủ tốt làm việc và thụ hưởng cuộc sống.

...
Nhận xét

Kiến thức nội tâm

BỨC TRANH ĐẸP NHẤT LÀ NHÌN THÁY RÕ TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH.

NHAN THÍ - BỐ THÍ NỤ CƯỜI

THAM TƯỞNG ĐỜI NGƯỜI

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC TẬN GỐC

GIÀU TOÀN DIỆN

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI