Images

TRÃI NGHIỆM VÀ MƠ ƯỚC

Ba đưa con đến đây, dìu dắt con thêm nếu có thể nhưng con phải Dám ước mơ Lớn. Con phải nhớ rằng, ai cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống ( chắc không có lần 2) nên phải sống xứng đáng, ý nghĩa.

Thăm quê Nội ở Gò Công, em biết Cầu dừa và biết thêm Bò đen mà em gọi đó là Trâu!

Images

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Đồng hành cùng Hiệp hội môi trường Việt Nam, 7.7.2017 tổ chức tại Tp. Tam Kỳ, Quãng Nam.