Images

TUỔI THƠ CỦA EM

Thăm quê Nội ở Gò Công, em biết Cầu dừa và biết thêm Bò đen mà em gọi đó là Trâu!